Bli återförsäljare

Vi har inga säljare utan förlitar oss helt på vårt goda omdöme och rekommendationer.

Som återförsäljare till oss får ni 10% på allt ni säljer och bäst av allt så är det återkommande på alla produkter, det innebär att allt en kund ni säljer in till oss sedan nyttjar hos oss får ni provision på.

För projekt får ni en engångsprovision på projektets budget. Även på tillägg som adderas inom ramen för pågående projekt.

Ni kan sedan lita på att vi tar väl hand om det ansvar ni lägger i våra händer och att rekommendera oss leder till positiva resultat.

Registera som återförsäljare